Od úvodu do historie až po psychologická fakta I

13. července 2011 v 16:03 | Tomy Spilotro |  Téma týdne
Je středa, nemám nic na práci, a tak jsem se rozhodl, že konečně napíšu něco k aktuálnímu tématu týdne. Dlouho to vypadalo, že v anketě zvítězí téma Zločin, na který bych se rád rozepsal. Baví mě knihy, ať už faktická literatura či beleterie, které nějak souvisí se zločinem, konkrétněji pak s organizovaným zločinem, když půjdu ještě hlouběji tak s mafií. Těšil jsem se, jak vám povím něco o Bugsy Sieglovy, Lucky Lucianovy, jak vám představím Henryho Hilla (podle kterého byl natočen film Goodfellas) a liboval jsem si v tom, jak krásně se mi to bude spojovat s minulým tématem druhá tvář. Protože ve filmech, jak je známe my, jsou gangsteři představováni jako hrdinové a je nám ukázána ta jejich lepší tvář. Jakpak by taky ne, když mafie celý americký filmový průmysl ovládá a tyto filmy si prakticky sama platí? Ale tohle nikoho z vás zřejmě nezajímá, tak se do toho nebudu moc zamotávat a přejdu rovnou k věci.

Jak to spojit s TT druhá tvář?

Téma "Duchové" je bezesporu také zajímavé, i když jsme tu nedávno měli něco trochu podobného - "Magie". Někomu to na první pohled nemusí připadat jako příbuzné téma, ale já jsem k tomuto tématu psal, proč a za jakých okolností lidé na magii věří, a věřte nevěřte (mimochodem.. nejmenoval se tak nějaký seriál o nadpřirozenu?), ale u věření na duchy, potažmo nadpřirozené nebo paranormální jevy, je to podobné. Kdo z nás kdy na duchy nevěřil? Já jako malý rozhodně jo! S kamarády jsme se navzájem u ohně strašili a pak se každý bál jít domu. Strach mě přešel až v době, kdy jsme vystřídali sezení u ohně za sezení v hospodě a já musel chodit domu zkratkou přes temný les, abych stihl přijít včas. Tehdy mi bylo asi dvanáct. Ale jedna část mého já, jedna z mých druhých tvářích, se ve mě občas probudí a mívám pocit, že jednou v noci otevřu oči a uvidím v rohu pokoje mrtvou holčičku z hororu Kruh. Občas se mi zdají sny, ve kterých cítím strach, a když se probudím, tak se toho pocitu chvilku nemůžu zbavit. Každopádně přes všechny tyto pocity moje silnější Já, a také to chytřejší dobře ví, že nic takového jako jsou duchové prostě neexistuje. Vše má své opodstatnění.

Trocha historie na úvod

Nadpřirozené jevy, chcete-li strašidla či duchové, byla dříve považována za naprostou realitu. Byla chápána jako přírodní jevy. Existovali návody, jak se ke strašidlům chovat, jak je zažehnat atd... Dokonce existoval i právní řád, který pamatoval nato, jak právně postupovat při koupi domu, ve kterém straší. Strašilo zkrátka všude, na ulicích ve městech, v lese ve vesnicích, v chatách i hradech. Už když jsem psal o magii, tak jsem tvrdil, že na nadpřirozeno věřili lidé, protože si nedovedli opodstatnit některé jevy a zákonitosti. Začali si vymýšlet bohy. Vlivem křesťanství se tito bohové stali duchy, strašidly. Jsou duchové které mají ráz čistě lokální, některá strašidla jsou mezinárodní, tj. převzatá z jiných zemí (jak to teda sakra stíhaj strašit na tolika místech najednou??). Duchové se mohou zjevovat různými způsoby a můžou to být duchové různých povah. Někomu se duch zjeví jen tak, z nenadání, třeba když jde domu okolo hřbitovu. Takový duch se ho může snažit vystrašit. Jiní se mohou zjevovat třeba u nás doma a mohou se nás snažit před něčím varovat. Někdo se zjevení ducha bojí, jiní naopak o navázání kontaktu s duchem stojí, chtějí si například popovídat se svými zesnulými příbuznými. K takovému navázání kontaktu s duchem se nejčastěji používá tzv. vyvolávání duchů. Pořádají se tak tajemné seance, které často vede nějaké médium, které účastníkům dává falešnou naději k navázání kontaktu se zesnulými příbuznými či kamarády. Pravdou však je, že jde vždy o předem vyzkoušené triky a metody, jak zmanipulovat mysl účastníků. Tyto podvodné metody byli využívány už ve viktoriánské éře ve Velké Británii a s úspěchem se aplikují dodnes. K tomuto tématu bych vám opět doporučoval Derrena Browna, konkrétně jeho knihu Magie a manipulace mysli, nebo speciální díl Mind control - Seance. V tomto díle přesvědčí skupinu dvanácti studentů o existenci paranormálních jevů. Na konci dílu přiznává, že k jejich zmanipulování využíval právě staré původní viktoriánské metody. Na konci dílu přivedl mezi studenty ducha, o kterém si mysleli, že ho vyvolali, avšak ve skutečnosti ještě ani nezemřel. V knize je pak popsáno pár metod, které se v tomto díle vyskytují. Dovolte, abych pár takových věcí objasnil.

Jak to ti šarlatáni vlastně dělají?

Zajímavá je například tzv. Spiritistická tabulka. Pod tímto termínem se neschovává nic jiného, než prosté rozestavení písmen do kola, veprostřed kola se nachází sklenička, na kterou účastníci seance přiloží své prsty a přítomný duch sklenicí pohybuje dle potřeby. Lidé, kteří to zkoušeli, jsou schopni odpřísahat, že na sklenici nevyvíjeli žádný tlak ani sílu a že se sklenice začala pohybovat sama od sebe. Tento jev se dá však snadno a celkem jasně vysvětlit. Spiritistická tabulka funguje za každých okolností a princip její činnosti lze vysvětlit následovně: vše spočívá ve fascinujícím principu zvaný ideomotorický pohyb = Jestliže se soustředíte na představu pohybu, velmi pravděpodobně provedete podobný nepatrný pohyb, aniž byste si to sami uvědomovali. Dalo by se to přirovnat například k tomu, když budete stát mezi dveřmi a oběma rukama tlačit na vnitřní stranu futer. Po nějaké chvilce vystupte ze dveří a ruce se vám samy bez vašeho vědomí začnou zvedat do vzduchu. Nebo se to dá také přirovnat k tiku. Stejně jako opakované podráždění nervu může vyvolat škubnutí, které nemáte pod kontrolou, také v případě ideomotorického pohybu máte pocit, že se pohyb děje mimo vaši vůli.
Další hodně využívaná věc podvodníků k navázání kontaktu s neživými je tzv. chladné čtení. Médium se naoko přesune do transu a předstírá, že do něj vstoupil duch, nebo že mu naznačuje nějaké souvislosti. Skupině oznámí že se duch jmenuje například Jan nebo Jarda (bude používat často frekventovaná jména). Někdo ze skupiny se pravděpodobně ozve, že to bude nejspíše pro něj. Dejme tomu, že se ozve žena kolem padesátého roku. Médium podle toho může usoudit, že by se mohlo jednat o někoho z rodičů. Médium: "duch je někdo z vašich rodičů nebo rodiny" pokud to tak bude, tak se u ženy přesvědčení v to, že médium navázalo kontakt zvyšuje. Pokud to tak nebude, médium si to může zachránit: "duch říká že je vám ale hodně blízký, jakoby k rodině patřil" pak už to žena nejspíše odkývá, protože proč by si vzpomněla na někoho kdo ji nebyl blízký. Dejme tomu že to byl tedy někdo z rodičů, podle jména tedy otec. Médium pokračuje: Byl to tedy váš otec, říká mi, že vám chce něco říct. Nechce abyste pro něj plakala, že už jste toho naplakala dost (pokud ho měla ráda, určitě ho hodně obrečela, pokud svého otce neměla ráda, mohla plakat pro bolest, kterou ji způsobil a může si situaci přebrat tak, že se jí duch otce chce posmrtně omluvit...). Podle vzhledu a věku ženy může médium usoudit, jak dlouho může být otec po smrti. Médium: "není to tak dlouho co váš otec zemřel" opět může žena buď souhlasit nebo nesouhlasit, pokud nesouhlasí, snaží se médium opět zachránit situaci tím, že řekne násladující: "vám to ale připadá jako by to bylo nedávno, jemu se po vás také stýská, říká že vás měl vždy moc rád, i když to tak možná někdy nevypadalo..." to je prostě krásně neutrální věta, která se zkrátka nedá vyvrátit a záleží jen na posluchači jak si ji přebere. Médium následuje dalšími takovými obecnými větami, které mohou pasovat na kohokoliv, nebudu tady dál takový rozhovor vypisovat, ale určitě jste pochopili, o čem chladné čtení je, jednodušeji řečeno, jedná se jen o odhadování a vhodnou interpretaci. To že existuje takový neutrální text, který může zapůsobit na každého, dokazuje i přiložený text, který sepsal Derren Brown. Představte si, že Vám někdo kdo Vás nezná řekne, že dokáže přečíst Vaší osobnost a po hodině Vám předá tento text. Pasuje na Vás?

Jak vznikly spiritistické spolky?

Zajímavý je také vznik těchto spolků, kteří vyvolávání duchů provozují.
Spiritistická hnutí se vyvinula ze záliby jistých sester Foxových ze severní části státu New York. V roce 1848 vyvedly z míry svou matku tím, že se v jejich domě začalo ozývat záhadné klepání. Sestry se proslavily v nejbližším okolí a brzy nato se rozšířila móda navazování kontaktů s mrtvými. Když se ke svému podvodu přiznaly, bylo už pozdě. Spiritistické hnutí už bylo příliš rozšířené a samostatné, než aby se dalo zastavit jejich doznáním. Nakonec se z hnutí vyvinulo to, co dnes považujeme za moderní spiritismus.

Lidé a víra v nadpřirozeno

Pak jsou ale také lidé, kteří možná ani tak nevěří na vyvolávání duchů, nebo to nemusí praktikovat, avšak na duchy samotné věří. Možná jen proto že o nich slyšeli a uvěřili všem těm historkám a nebo na ně sami narazili. Před týdnem jsem se učil na zkoušku z předmětu Vývoj ekonomických teorií a narazil jsem tam na jednoho uznávaného ekonoma, ale také filozofa, Davida Hume, který žil v 18.století a dospěl k velmi důležité zásadě týkající se nadpřirozených jevů: "Žádné svědectví není natolik průkazné, aby potvrdilo zázrak, pokud toto svědectví není takového druhu, že jeho nepravdivost by byla ještě podivuhodnější než skutečnost, kterou chce prokázat." Co tím básník chtěl říci? Jednoduše řečeno: Je pravděpodobnější že člověk lže, nebo že mluví pravdu? Mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy. Častěji se však spíše stává, že mimořádná tvrzení vyvolávají mimořádné přesvědčení a dotyčný má sklony domnívat se, že hloubka jeho osobní zkušenosti s mimořádným jevem, je důkazem věrohodnosti tvrzení. Ve skutečnosti je to však jen důkaz toho, jak jsme ochotní něčemu věřit bez důkazu. Pokud tedy chcete někomu vyvrátit víru v nadpřirozeno, není vaší povinností podávat mu důkazy, že tomu tak skutečně není. Naopak, on vám musí dát důkaz, že jeho tvrzení je pravdivé. U těchto lidí je to ovšem problém. Když to srovnám s vírou v boha, málokterého věřícího přesvědčíte o jeho neexistenci, i když on sám vám není schopen podat žádný důkaz. Podle citátu novináře Christophera Hitchense to lze jednoduše shrnout: "Co lze tvrdit bez důkazů, může být taky bez důkazů zamítnuto."

Proč věříme v nadpřirozeno a kde se berou naše představy?

Před chvílí jsem srovnal víru v nadpřirozeno s náboženskou vírou. Doufám že jsem nikoho z vás neurazil, ale zdá se mi to jako vhodné a smysluplné přirovnání. Přitažlivost v náboženství vyrůstá z velké části ze strachu, ze smrti a z prázdnoty. Velká část tohoto strachu se proměňuje v pověrčivost, víru v nadpřirozeno a v přesvědčení že tam nahoře je někdo, kdo nás střeží a chrání pomyslnou ochranou rukou. Představa duchovních sil je z psychologického hlediska velmi uklidňující a k její přitažlivosti přispívá kromě toho ještě skutečnost, že vyvolává velmi barvité představy. Snadnost, s níž si člověk dokáže něco představit, nesmírně ovlivňuje emoční dopad takové představy. Je to důležitý faktor, stejně jako člověk dokáže uvěřit tomu, co se píše v novinách, nebo vysílá v televizi. Když pak noviny zveřejní nesmyslný článek o zjevení ducha, nebo dokonce televize odvysílá živý rozhovor se člověkem kterému se duch zjevil, je pro čtenáře resp. diváka velmi snadné tomu uvěřit.

To že halucinace a představy toho, že vidíme ducha nebo nadpřirozenou bytost, můžou vznikat v hlavě psychicky postižených jedinců, nebo zdrogovaných idiotů, myslím nemusím zdůrazňovat, a proto se tím nebudu zabývat. Popíšu vám ale z psychologického hlediska možnost prožívání halucinogenních stavů u naprosto zdravých jedinců.
Zdá se, že jsou dva hlavní faktory, které vyvolávají různé přeludy. Je to tzv. eidetická vloha, zachovaná do dospělosti, a emoce. Emoce jsou někdy faktorem přeludu vyvolávajícím, ale také faktorem přelud různě upravujícím, modifikujícím, modelujícím. Ne všechny halucinace jsou projevem duševní choroby. Mezi myšlenkou, představou, živou představou, neobyčejně živou představou, vizí a halucinací je celé spektrum možností, je to plynulý přechod. Myšlení magické a představy magické původně tvořili velkou část psychiky lidí. Později toho víc a víc ubývalo, ale stále to trvá až do dnes.
Eideická vloha je skutečná faktická věc a má jí skoro každý. Někdo ji má vyvinutou více, někdo méně, u někoho se objevuje jen někdy (náhle a intenzivně). K takové náhlé aktivaci může dojít právě ve spojení s emocemi. Na vzniků přeludů se může účastnit například zvláštní životní situace, nedostatečná kontrola reality... V těchto stavech dochází ke změně vnímavosti, kritiky na určité situace a jejich posuzování atd. To vše může vést k vytvoření představ, které se podobají halucinacím u duševně nemocných lidí. Člověk má tedy pak pocit, že viděl ducha. Přeci i u nás "normálních lidí" se objevují vzpomínky, sny ve bdění, myšlení o něčem, které však mohou za určitých stavů, třeba únavy, hladu atd. nabýt skutečného charakteru a promítnout se do skutečného prostoru, zvláště opět ve spojení s emocemi jako je přání, strach, touha atd...

A jaké z toho všeho plyne ponaučení?

Nechci nikomu brát víru v paranormální, nebo nadpřirozené jevy, ani v duchy. Já osobně v nic takového nevěřím a domnívám se, že vše má své opodstatnění a že kdo tvrdí že se setkal s duchem, je buď nemocný, nebo byl opilý či zdrogovaný a nebo se snaží být zajímavý a vypráví historku aby zaujal přátele u táboráku. Nebo také mohl v nějaké určité situaci mít pocit, že je obklopen jakýmisi paranormálními jevy a svou sugescí, emocemi a aktuálním rozpoložením si skutečně namluvil, že je obklopen duchy nebo čímkoliv jiným. Od lidí kteří vám toto budou tvrdit vyžadujte důkaz a pokuste se je přesvědčit o tom, že vše je pouhý výplod jejich fantazie a nebo že si z nich někdo musel vystřelit. Pokud máte ještě po tomto hrůzostrašném článku náladu na nějaké to další čtení, přečtěte si přiložený text, který je možná právě o Vás.

Díky za přečtení

K tomuto tématu doporučuji:
Derren Brown: Mind control: Seance
Vladimír Vondráček a František Holub: Fantasticé a Magické z hlediska psychiatrie
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Věříte na paranormální jevy?

Ano
Ne

Komentáře

1 Teen Teen | Web | 13. července 2011 v 17:01 | Reagovat

No. Já osobně jsem se sice rozhodla, že nakonec nenapíšu článek o tom, proč na duchy věřím, napadlo mě totiž něco lepšího. Ale mohla bych se k tomu trochu vyjádřit tady. :-D
Podle mě prostě nemůže lidská duše jenom tak zmizet. Tělo možná ano, ale to, co je v nás, se přece musí někam přesunout. A je už jedno, jestli věříme na Boha a na nebe a peklo. To, že se někdo nechá naivně oblbnout nějakým médiem, je věc jiná. Ale zase si musíme přiznat... kdo z nás by nechtěl mluvit se zemřelým blízkým, kdyby si myslel, že má možnost? Já určitě.
Pár lidí v mém okolí se prý s duchy setkalo; třeba si to vymysleli, aby vzbudili pozornost, třeba se jim to zdálo, třeba se zbláznili (i když to nepředpokládám).
Ale každopádně si tím nebudeme jistí, dokud sami neumřeme, takže bychom nikdy neměli říkat nikdy a už vůbec ne se snažit mrtvé rušit, aby se to jednou nevymstilo.

2 paradigma paradigma | Web | 13. července 2011 v 17:24 | Reagovat

[1]: Právě z toho, že mnoho lidí touží s mrtvými kamarády nebo příbuznými navázat spojení, šarlatáni těží a využívají toho. Dávají těmto důvěřivým lidem falešnou naději. Proto bych raději nic takového nikdy zkoušet nechtěl, protože pak je to právě ten okamžik, kdy necháváš rušit ty mrtvé jak o tom píšeš. Ne že by byli rušeni ze "spánku" nebo tak něco, ale dovoluješ se jim vlastně vysmívat cizími lidmi. Jinak díky za názor a komentář ;) a pravda je, že nikdy se nemá říkat nikdy :))

3 Naty Naty | Web | 13. července 2011 v 17:56 | Reagovat

Moc pěkné, hezky to máš nastudované, přečtené, ale zkoušel si to někdy. Na to aby si viděl ducha, cítil jej, nebo s ním komunikoval nepotřebuješ spiritistickou tabulku, ale když už si s ní začal, tak budiž. Nefunguje to vždy a když už pochybuješ, tak prostě a jednoduše se té skleničky nedotýkej, měj prst nad, pak už totiž nebude možné její pohyb fyzicky ovlivnit. Bylo by dobré, kdyby sis to, co zde tvrdíš zkusil s několika dalšími lidmi. Ono věřit všemu, co se píše, není dle mého názoru dobré. Osobně, ať se to může zdát zvláštní, nevěřím všem společensko ezoterickým bludům (pravdám, neprávdám) do doby, než si to osobně neověřím a nezkusím. Tobě bych doporučila to samé.

4 Achren Achren | Web | 13. července 2011 v 17:58 | Reagovat

Na spiritistické seance nevěřím, podle mě jsou to opravdu jen vyděrači, kteří chtějí vymámit z lidí peníze. Přesto ale nejsem tak skeptická, věřím, že po smrti třeba něco je. Není to ze strachu, že bych nechtěla "zaniknout", ale mnoho výpovědí osob, kteří se setkali s klinickou smrtí se shoduje. Tunel, na konci světlo, uklidňující pocit, mnohdy viděli i své mrtvé blízké a tak.. Nebudu to tady celé popisovat, že ano. Může to být způsobeno nějakou tou látkou, která lidi "oblbuje", aby necítili tolik bolesti, když umírají, ale zvláštní je, že se ta svědectví shodovala. Nevím, no, stejně se pravdu všichni dozvíme teprve až zemřeme..

5 paradigma paradigma | Web | 13. července 2011 v 18:07 | Reagovat

[3]: Máš pravdu. Ale jak už jsem psal: Co lze tvrdit bez důkazů, může být taky bez důkazů zamítnuto. Dej mi skutečný hmatatelný důkaz, že paranormální aktivity existují a já ho vyvrátím. Pokud žádný důkaz nemám, nemusím to žádným jiným důkazem vyvracet. Jako malý jsem samozřejmě zkoušel vyvolávat duchy mnohokrát. Nikdy jsem nic zvláštního nepociťoval, vím že mi teď můžeš argumentovat tím, že jsme to dělali špatně. Nejspíše budeš jedna z těch, kteří jsou přesvědčeny, že umějí s duchem kontakt navázat. A když něčemu tvoje mysl tak silně věří, stává se to pro tebe skutečností. Nechci ti brát iluze ani přesvědčení. Je to můj názor. A nevěřím všemu co se kde píše. (před tím jsem už ve svých textech také několikrát varoval) Já jsem o tom přečetl víc než jeden článek v časopise a dokážu si z několika kvalitně napsaných knížek udělat vlastní názor. Není dobré všemu věřit (hlavně když čteš blesk) ale být přehnaně paranoidní a myslet si že vše, co se tak úplně neshoduje s tvým názorem je lež, také není uplně v pořádku. Literatura, kterou jsem o tomto tématu četl, je kvalitní, napsaná uznávanými psychology a psychiatry. Jmenovat mohu například MUDr. Vladimíra Vondráčka Dr. Sc., který patří mezi nejslavnější a nejrespektovanější české psychiatry uplynulého století, možná dosud jeden z nejznámějších.

6 paradigma paradigma | Web | 13. července 2011 v 18:14 | Reagovat

[4]: Ano to máš pravdu. To vše se dozvíme až přijde náš čas :) To že lidé popisující klinickou smrt něco prožívají je jasné. Když člověk umírá, mozek mu přestává pomalu pracovat a dostává se do stavu, který by mohl připomínat usínání. Možná že má člověk v hlavě to zmíněné světlo na konci tunelu v hlavě už tolik zakódované, že si ho v této chvíli snadno vybaví. V případě klinické smrti tomu možná napomáhají nějaké ty drogy na uspání atd... Možné také je, že lidé kteří o tom mluví, se snaží být zajímaví a právě proto jsou ve vyprávění takové shody. Kdyby si každý vymýšlel něco jiného, nikoho by to nezajímalo. To že on zopakuje to, co všichni chtějí slyšet, mu možná zaručí, že se o něm bude psát :) díky za komentář

7 nebudovce.blog.cz nebudovce.blog.cz | 13. července 2011 v 18:25 | Reagovat

Hmmm, další velmi pěkný blog, no konečně, to je počteníčko, narozdíl od těch třináctiletých děcek, co napíšou jednu větu, která ještě nemá hlavu ani patu... Jinak si dovoluji pozvat tě na můj blog zabývající se duchovnem, otázkami a odpověďmi na to, co je po smrti apod. Možná že tam najdeš něco, co tě osloví.

8 paradigma paradigma | Web | 13. července 2011 v 18:32 | Reagovat

[7]: Děkuji za komentář a doufám že sis článek i přečetl/a. To pak klobouk dolu, že to stíháš, zatím u každého článku co jsem četl jsi nechal/a komentář ve kterém zveš na svůj blog (ne, že bych tě chtěl podezírat ze spamu) :-) ahoj

9 mapaff mapaff | E-mail | Web | 14. července 2011 v 1:53 | Reagovat

Popravdě jsem váš článek celý nečetl, ale rozhodně to udělám, četl jsem totiž jen tu část pojmenovanou "Lidé a víra v nadpřirozeno" a ta mne popravdě moc nenadchla. Napsaná je dobře, ale zkrátka s ní nesouhlasím. S větou onoho ekonoma ještě souhlasím, jenže popravdě právě zastávám názor, že nic se nedá dokázat. Dokuď se neosvobodíme od své mysli, tak nímáme jen její projekci. A také nevím, rpoč by někdo musel někomu dokazovat svou víru a na závěr: I ateismus je druh víry.

10 paradigma paradigma | Web | 14. července 2011 v 3:47 | Reagovat

[9]: Ano, dalo by se tvrdit, že ateista je stejně nábožensky založený jako křesťan, protože přijal soustavu názorů, jichž se pevně drží.
Takové prohlášení je sice lákavé, ale nesmyslné. Není o nic logičtější než tvrzení, že křesťan je typem ateisty. Být zastáncem určitých názorů o náboženství není totéž co být náboženským horlivcem.
Děkuji za přečtení a názor!

11 Ann:) Ann:) | Web | 14. července 2011 v 8:33 | Reagovat

Čekala jsem že se někdo nevěřící ozve, nevadí :-) Zůstat jsme tam museli, jelikož to bylo někdy v polovině soustředění... ;-)

12 nebudovce nebudovce | 14. července 2011 v 10:50 | Reagovat

Já bych to nenazývala spamem. Tohle se týká tématu a mohlo by to ty lidi zajímat. Spam je u mě něco, o co nemám zájem. A ten komentář k tvému článku tam neni jen tak aby to vypadalo.

13 paradigma paradigma | Web | 14. července 2011 v 13:42 | Reagovat

[12]: Tak se nezlob ;-)

14 MišheŁŁka.B MišheŁŁka.B | Web | 14. července 2011 v 13:49 | Reagovat

Ahoj :) Nechceš ohodnotit blog? Neber to jako reklamu. Vem to z té lepší stránky. Odkaz na tvůj blog bude umístěný na mém :) Kdyžtak se tady přihlaš : http://mishella-b.blog.cz/1107/chces-ohodnotit-blog :-)

15 paradigma paradigma | Web | 14. července 2011 v 14:42 | Reagovat

[14]: Ne děkuji, neber si to osobně, ale kolik ti je? podle přezdívky ti asi nebude víc jak patnáct a tak nevím, jestli by si zvládla dostatečně objektivně můj blog ohodnotit. díky za nabídku. ahoj

16 Ann:) Ann:) | Web | 14. července 2011 v 19:23 | Reagovat

[12]:A prosím, mohla by si nám už poslat adresu na ten tvůj skvělý blog? :D
paradigma: Neee, to nevadí, já bych tomu taky nevěřila :-D

17 Naty Naty | 14. července 2011 v 20:16 | Reagovat

Zdá se, že jsem se svým komentářem strefila, citujete pouze to, co jste vyčetl v rádoby pravdivých knihách, nejedná se o vaše vlastní zkušenosti. Svými komentáři nikomu nic nepodsouvám, vyjadřuji svůj názor, který se Vám líbit nemusí a o to, aby se Vám líbil mi ani nejde. Nepíšu je proto, abych se Vám nebo někomu jinému zalíbila. Neřiďte se příslovím: "Podle sebe soudím tebe". Soudit druhé Vám nepřísluší.

18 Naty Naty | 14. července 2011 v 20:20 | Reagovat

[8]: Asi máte vidiny, ani v jednom ze svým komentářů jsem nikoho na svůj blog nepozvala, jedná se pouze o vaši doměnku, která je zároveň vysvětlením nelibosti s tím, že s Vaším článkem nesouhlasím a že si s tojím za tím, že to není z vaší hlavy, ale žese jedná o věci převzaté z knih, které považujete za jediné možné a pravdivé, přes to vlak prostě nejede, když není po Vašem, musí se jednat o spam či podvodníka

19 mapaff mapaff | E-mail | 16. července 2011 v 22:45 | Reagovat

[10]:
Opakem tvrzení, že křesťan je druh ateisty je tvrzení, že ateista je druh křesťana (v širším smyslu druhem člena nějaké skupiny vyznávající podobné náboženské názory)O to tu přeci nejde, pokuď říkám, že i ateismus je druh víry, nemyslím tím druh vyznání nebo náboženské víry ale že i ateista ve své názory může jen věřit, myslím tedy víru v základním slova smyslu. Proč ale tohle podotýkám? Asi nejspíš jen kvůli nešťastně napsané větě že, cituji: "Naopak, on (*myšleno věřící) vám musí dát důkaz, že jeho tvrzení je pravdivé." Zkrátka se mi nelíbí formulace "musí" a to o to více ve chvíli když "ateista" je ve vašem příkladu ten kdo aktivně a iniciativně vyvrací názor věřícího zvlášť za předpokladu, že nepravdivost názoru věřícího je opět jen názorem ateisty.

20 mapaff mapaff | E-mail | 16. července 2011 v 23:28 | Reagovat

[19]:
A ještě:
Text popisu osobnosti na mne moc neseděl, když už to občas vypadalo, že bych se mohl s něčím stotožnit, bylo to náhle naprosto nevhodně a na mne neodpovídajícně překrouceno. Ano, z těch vět je znát, že by měli pasovat na každého ale já se snažím k věcem přistupovat často právě opačně nebo jinak, tak jak si konkrétně myslím, že je to správné i když se mi to nemusí vždy dařit. (pozn.: zajímalo by mne, zda by častěji s popisem souhlasili američani než jiní nebo zda by to splývalo. Jinak k ideomotorickému pohybu : Existuje také názor, že naše vědění je daleko větší než si sami vůbec uvědomujeme a tedy vezměme si třeba příklad na věštění s kyvadlem a vezměme v potaz, že třeba určité odpovědi na otázky podvědomně známe ale nedokážeme je zachytit a kyvadlo nám může právě pomocí ideomotorických pohybů při dobrém uvolnění od přílišného aktivního přemýšlení pomoci dostat naše odpovědi z podvědomí a tato zkušenost se postupem času mohla překroutit až v přesvědčení, že je možné pomocí kyvadla předpovídat a dozvědět se vše. Duchovní teorie však hovoří o něčem, co by se dalo v moderním jazyce nazvat třeba informační pole a  současné době už podobné pojmy s podobným významem najdeme i ve skutečně seriózní vědě. Spiritista pak může věřit, že jeho mysl je schopna rozluštit informace z tohoto pole a volně je pak interpretovat ve svou činnost a činnost jeho těla.
PS:čistá podobnost s popisem mohla činit tak do 25% což mi příde nedostačující k hlasování částečně i když čistě logicky vzato to částečně znamená.

21 paradigma paradigma | 17. července 2011 v 1:20 | Reagovat

Omlouvám se všem, pokud jsem je urazil. Když jsem toto psal, neuvědomoval jsem si, jak citlivé téma otevírám. Každý má právo věřit v co chce, a já si nedovoluji v tom někomu bránit nebo se to snažit nikomu vyvracet.

[20]: S vašim názorem na kyvadlo souhlasím. Text samozřejmě nesedí na každého. Je to psáno na studenty kolem dvaceti let.

Děkuji všem za komentáře, v každém je něco pravdy a těžko se tu všichni shodneme na kompromisu.

22 MichaylmigunLamn MichaylmigunLamn | E-mail | Web | 5. září 2017 v 18:34 | Reagovat

Best prices.<a href=http://wmplati.com/itm/grand-theft-auto-v-gta-5-pc-onlajn-garantija/1847398>Buy GTA 5</a> - http://wmplati.com

23 MichlLoomb MichlLoomb | E-mail | Web | 6. září 2017 v 11:02 | Reagovat

Best prices.<a href=http://wmplati.com/itm/grand-theft-auto-v-gta-5-pc-onlajn-garantija/1847398>Buy GTA 5</a> - http://wmplati.com Minecraft, Uplay, Steam, Origin.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama